شاید شما هم به این مساله فکر کرده باشید که دور پا در دوچرخه سواری حرفه ای چطور باید باشد.از ابتدایی ترین ورزش هایی که هر انسان پس از راه رفتن و دویدن تمایل به یادگیری آن را دارد ،دوچرخه سواری است.ورزشی جذاب که فقط نیاز به یک وسیله دارد آن هم خود دوچرخه است .با یادگیری دوچرخه سواری از وسایل حمل ونقل بی نیاز شده و و در حین جا به جایی میتوانید ورزش هم انجام دهید.گاهی علاقه ی شما به دوچرخه سواری افزون گشته و به مرحله حرفه ای شدن میرسید .در این مرحله چالش های متفاوتی را تجربه میکنید و حتی توانایی های خاصی را بدست می آورید مانند دورپایی متفاوت تر از سایردوچرخه سواران.

دور پا در دوچرخه سواری

ممکن است حرفه ای ترین ها هم اشتباه کنند

ممکن است حرفه ای ترین ها هم در شیوه ی پدال زدن خود اشتباه کنند و به خود در طی زمان آسیب وارد کنند.نکته ی مهمی که در پدال زدن در دوچرخه سواری مهم است این است که باید دورپا ی شما هنگامی که از رو به رو به شما نگاه میکنند دقیقا در یک خط مستقیم باشد.یعنی این طور به نظر برسد که شما فقط پای خود را بالا و پایین میبرید و لگن ها ،زانو و مچ هایتان باید در یک راستا قرار داشته باشند دقیقا در یک خط .اگر شما هر چه تلاش میکنید باز مچ های پا به سمت داخل یا خارج تمایل داشت باید فاصله ی پدال دوچرخه را تنظیم کنید.اما نکته ای که این جا حائیز اهمیت است این است که با زود زانو های خود را به داخل یا به خارج نکشید .اگر هنگامی که زانو های خود را به وسط می آورید و دچار درد در هر ناحیه ای میشوید سریعا این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید.

دایره ی پدال زدن

اگر از کنار به یک دوچرخه سوار نگاهی بی اندازید متوجه میشوید که او هنگامی که دور پای خود را انجام میدهد انگار پاهای او در یک مسیر دایره ای شکل در حال جا به جا شدن است .حال تصور کنید دور پایی که دوچرخه سوار پدال میزند همانند یک ساعت عدد گذاری شود بالاترین نقطه ای که پای دوچرخه سوار در آن قرار دارد عدد 12 وپایین ترین نقطه عدد 6 است .ناحیه ی بین نقطه ی 12 تا نقطه ی 5 قرار دارد را میتوان ناحیه قدرت نامید زیرا دوچرخه سوار در این ناحیه با قدرت هرچه تمام تر بر پدال فشار وارد کرده و با این عمل دوچرخه به سمت جلو حرکت میکند.