اگر در دوران کودکی فرصت یادگیری دوچرخه سواری را نداشته اید پس این مطلب برای شماست .

در این مطلب سعی کردیم به بزرگسالان آموزش دوچرخه سواری را ارائه دهیم.

یادتان باشد برای یادگیری علایقتان هیچ موقع دیر نیست.

مکان بی خطری را انتخاب کنید

در باید مکانی را انتخاب کنید که از ترافیک و ششلوغی خودرو و ماشین عاری باشد.

پارک ها و هر جاده ی خلوتی که در آن ترافیک یا رفت و آمد وسایل نقلیه کم تر است بسیار مناسب انجام تمریناست شمات.

لباس راحتی انتخاب کنید.

در اوایل یادگیری دوچرخه سواریاحتمال زمین خوردن زیاد است پس بهترین لباس برای شما لباس راحتی است که از از دست دادن آن ناراحت نشوید.

جدا از پوشیدن دمپایی خوداری نمایید حتما از کفش های کتونی اسپرت کمک بگیرید تا انگشتان پای شما در امان بمانند.

همیشه کلاه ایمنی بگذارید.

برای محافظت از سر و جلوگیری از آسیب های شدیدی که ممکن است به سر و گردن خود وارد کنید حتما از کلاه ایمنی مناسب استفاده کنید.

دوچرخه ی خود را تنظیم کنید.

در هنگام شروع دوچرخه سواری ابتدا قد دوچرخه را با خود متناسب کرده سپس ارتفاعارتفاع زین را تا حدی پاییت بیاورید که پاهای خود را راحت در کنار دوچرخه روی زمنی قرار دهید.این کار را تا حدی انحام دهید که با قرار دادن پا روی زمین زا نو هایتان خم شود.

حتما مطمئن شوید که دست هایتان به راحتی روی فرمان قرار میگیرند.

نحوه دوچرخه سواری برای بزرگسالان

هرگز برای یادگیری دوچرخه سواری دیر نیست! شما در هر سن و زمانی می توانید اینکار را به بهترین نحو انجام دهید.

ابتدا به نکات 1 تا 4 توجه کنید و قبل از شروع رکاب زدن، آنها را رعایت کنید.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، دو راه اصلی وجود دارد:

اول از همه لازم است که با تعویض دنده، فشار زیر پای خود را تنظیم کنید چون اگر رکاب ها خیلی نرم باشند، هرز می چرخند و اگر خیلی سفت باشند، حرکت دادن آنها دشوار است. برای راحتی کار می توانید ابتدا از دنده های سبک تر شروع کنید.

راه اول این است که در حالیکه به دیوار تکیه داده اید، پاهایتان را بر روی پدال ها قرار دهید و یک دست خود را بر روی دسته دوچرخه بگذارید. شروع به رکاب زدن کنید و کم کم خودتان را از دیوار دور کنید. در این حالت نحوه ی گرفتن ترمز و تعویض دنده ها را تمرین کنید.

بخاطر داشته باشید که هنگام تعویض دنده، به پدال فشار ندهید چون اینکار می تواند تعادل شما را بهم بزند.

راه دیگر این است که یک پدال را بالا قرار دهید و پایتان را روی آن بگذارید. سپس آن را به سمت پایین فشار دهید و در همین حین، روی زین بنشینید و شروع به رکاب زدن کنید. بعد از آن سعی کنید تعادل تان را حفظ کنید و روش های ذکر شده در قبل را مجددا بکار گیرید.

هر دو راه، برای کسانی است که می خواهند دوچرخه سواری یاد بگیرند روش های بسیار ساده ای هستند.

منبع: https://honarfardi.com/