تا به حال به این فکر کرده اید که چقدر داشتن دانش و اطلاعات اولیه برای دوچرخه سواری اصولی میتواند مهم و راهگشا باشد؟

دوچرخه سواری به عنوان یک وسیله برای جا به جایی شهری یا برای طبیعیت گردی یا حتی برای ورزش نیازمند رعایت یک سری اصول است که با رعایت آنها به خود آسیب های جدی وارد نمیکنید.

بی تردید باید برای شروع یک دوچرخه سواری اصولی حتما دوچرخه ی مناسبی را انتخاب کنید.

به عنوان مثال دوچرخه های کورسی مناسب جاده های خاکی نخواهند بود.اما جدا از تمام این سخت گیری ها از تمامی انواع دوچرخه میتوان در شهر استفاده کرد.

باید دوچرخه متناسب برای سایز خودتان انتخاب کنید همانند وقتی که میخواهید برای خود کفشی تهیه کنید آیا متیوانید از کفشی که چهار سایز از سایز شما بزرگتر است استفاده کنید؟

بعضی مواقع میتوان برای انتخاب دوچرخه از یک یا دو سایز بزرگ یا کوچک بودن چشم پوشی کرد اما بیش از آن خیر.

عدم استفاده ی دوچرخه ی متناسب هر فرد باعث رساندن آسیب های جدی به او میشود.

بنابر این باید دوچرخه ای مناسب و نزدیک به سایز خودتان را انتخاب کنید که از پیشامد های ناگوار جلوگیری شود.

بعد از تهیه ی دوچرخه ی مناسب باید تنظیمات شخصی سازی شده متناسب با ارتفاع قد  و طول پا و دسته ها را انجام دهید.

اگر شما این تنظیمات شخصی سازی شده را انجام ندهید مطمئین باشید به گردن زانو و ستون فقرات خود اسیب های جدی ای وارد میکنید.

تنفس

در هنگام دوچرخه سواری داشتن تنفس صحیح بسیار امری مهم و حیاتی است.

نفس کشیدن درست انرژِ را به درستی میان سلول ها تقسیم کرده و از هدر رفت بیش از حد انرژی جلوگیری میکند تا اصلاحا شما زود خسته نشوید.

باید در هنگام دوچرخه سواری اصولی از نفس های عمیق استفاده کنیم تا تمام 21 درصد اکسیژن موجود در هوا به درستی وارد ریه شده و اندازه مصرفی بدن به او اکسیژن برسانیم.

تنظیم دور پا

استفاده از صحیح از دنده ها به سرعت رکاب زدن شما بستگی دارد.برای آن که متوجه دور پای خود شوید در 15 ثانیه تعداد چرخش پای خود را بشمارید و در عدد 4 ضرب کنید این فرمول دور پای شما در یک دقیقه را به دست میدهد.حالا باید با استفاده از دنده جوری تنظیم کنید که دور پای شما بین 80 تا 110 دور در یک دقیقه باشد .

هم راستا بودن ران زانو و قوزک پا

برای اصولی و درست دوچرخه سواری کردن باید ران زانو و قوزک پای شما در یک راستا باشد به صورتی کهزانو های شما نه به داخل مایل شده باشد نه به سمت خارج.

دقت داشته باشید زانو ها را با فشار در یک راستا نگه ندارید.این عمل باعث ورود آسیب جدی به پاهای شما میشود.

منبع: https://docharkhehmag.ir//